Chef Point Bar & Restaurant

L-Salmon Piccata

$15